Odsetki od należności wypłacanych z opóźnieniem będą wolne od daniny, jeśli nie jest opodatkowane świadczenie główne – wynika z projektu nowelizacji zwanej Polskim Ładem.

Zmiana wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r., ale będzie miała zastosowanie do odsetek uzyskanych już od 1 stycznia 2021 r.
Rozwiąże to problem podatników, którzy po terminie dostają odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź inne świadczenie o podobnym charakterze. Nawet jeżeli należność główna jest zwolniona z podatku, fiskus żąda dziś podatku od odsetek za zwłokę.
Potwierdzają to liczne interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, np. z 19 lipca br. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.340.2021.2.GG). Organ stwierdził w niej, że odsetek za zwłokę nie można utożsamiać z odszkodowaniem, zadośćuczynieniem ani innym świadczeniem (np. naprawieniem szkody). Argumentem było też to, że wierzyciel może ich żądać dopiero, gdy dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego.
Ponadto – jak zauważył dyrektor KIS – w zawartym w ustawie o PIT katalogu zwolnień przedmiotowych wymieniono wprost odsetki wolne od podatku. To oznacza, że ustawodawca wyraźnie odróżnia je od świadczenia głównego – stwierdził fiskus.
Niekorzystną dla podatników wykładnię potwierdzają również sądy administracyjne.
Od przyszłego roku (z mocą wsteczną od 2021 r.) ma się to zmienić. W art. 21 ust. 1 ustawy o PIT zostanie wprost zapisane, że wolne od PIT są „odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku” (nowy pkt 95b).
Przypomnijmy, że na początku tego roku projekt z podobną zmianą przygotowała sejmowa komisja ds. petycji. Pisaliśmy o tym w artykule „Budżet nie ma zarabiać na spóźnionych odszkodowaniach” (DGP nr 13/2021). W lutym został on skierowany do pierwszego czytania, ale do tej pory posłowie się nim nie zajęli.
O zmianę postulował też w maju br., po raz kolejny, rzecznik praw obywatelskich. Pisaliśmy o tym w artykule „Odsetki od odszkodowań ciągle z podatkiem” (DGP nr 91/2021). Rzecznik dopytywał się przy tym, jak będą potraktowane odsetki wypłacone w 2020 r. Z opublikowanego projektu Polskiego Ładu wynika jednak, że nie będą one objęte zwolnieniem.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw – w konsultacjach