Chodzi o projektowane w Polskim Ładzie zmiany w ustawie o CIT, a konkretnie w art. 15 ust. 6. Zgodnie z tym przepisem do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych można zaliczyć odpisy amortyzacyjne ustalane zgodnie z art. 16a–16m ustawy. W przypadku spółek nieruchomościowych, do których skierowane są zmiany, chodzi o amortyzację budynków i budowli (spółki nieruchomościowe to podmioty, których głównym źródłem przychodów oraz dochodów są posiadane przez nie nieruchomości – art. 4a pkt 35 ustawy o CIT).
Co się zmieni