Zmiana uderzy więc nie tylko w wynajmujących, lecz także w indywidualnych przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes we własnym domu lub mieszkaniu, chyba że wykorzystują do tego wyodrębniony lokal – o charakterze użytkowym (np. gabinet lekarski, gabinet masażu, kancelarię adwokacką), co z kolei wiąże się z obowiązkiem zapłaty wyższego podatku od nieruchomości.
Bez przepisów przejściowych