Organizator loterii fantowej nie musi odprowadzać z tego tytułu podatku od towarów i usług – potwierdził w interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

We wniosku o interpretację spółka przyznała, że loteria podlega podatkowi od gier, który rozlicza na formularzu POG-5. Zastanawiało ją jednak, czy od każdego sprzedanego losu powinna także odprowadzić podatek od towarów i usług. Sama uważała, że nie ma takiego obowiązku skoro nie jest to ani odpłatna dostawa towarów, ani świadczenie usług zgodnie z art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT ( t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Izba skarbowa zgodziła się, że spółka nie musi rozliczać VAT, ale powołała się na inną podstawę prawną. Z art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy wynika bowiem, że wolna od daniny jest m.in. działalność w zakresie gier losowych podlegająca opodatkowaniu podatkiem od gier. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540) dotyczy to także loterii fantowych.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 sierpnia 2014 r. (nr ITPP3/443-301/14/AT)