Jedna z poprawek Senatu zakłada m.in., że złożony w Izbie Celnej wniosek o zezwolenie na organizację loterii fantowej i nierozpatrzony do momentu wejścia w życie nowelizacji należy traktować jak zgłoszenie.

Za całością ustawy wraz z poprawkami głosowało 53 senatorów, jeden był przeciw, 28 się wstrzymało.

Ustawa przewiduje znaczne ułatwienia w stosunku do obecnych przepisów w urządzaniu przez organizacje pożytku publicznego loterii fantowych i gier bingo fantowych. Dziś podmioty organizujące takie loterie i gry mają obowiązek uzyskania zgody z Izby Celnej, jeżeli wartość puli wygranych przekracza wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale w poprzednim roku (tzw. kwota bazowa), czyli obecnie nieco ponad 3 600 zł. Poniżej tego progu wystarczy zgłoszenie.

W przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy hazardowej zawarty jest zapis, zgodnie z którym próg, do którego nie trzeba uzyskiwać zgody Izby Celnej na organizację loterii, został podniesiony do 15-krotności kwoty bazowej, przy czym roczna łączna wartość nagród w puli loterii fantowej nie będzie mogła przekroczyć w ciągu roku obrotowego 30-krotności kwoty bazowej. Oznacza to, że organizacja pożytku publicznego będzie mogła bez zezwolenia urządzić loterię fantową lub grę bingo fantową, w której wartość puli nagród sięgałaby obecnie prawie 57 tys. zł.

Zmiany te mają ułatwić organizowanie loterii przez organizacje dobroczynne i wyeliminować konieczność kosztownej zgody Izby Celnej, której koszt przekracza czasem korzyści z loterii. Twórcy ustawy przekonywali, że "organizowanie loterii fantowych przez organizacje pożytku publicznego w żadnej mierze nie przyczynia się do zagrożenia społeczeństwa +negatywnymi skutkami hazardu+". Senatorowie zaproponowali w środę głównie redakcyjno-legislacyjne poprawki do tych przepisów. (PAP)