Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.
Zwolnienie to nie ma zastosowania, gdy w ogóle przychód nie powstaje – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej i wskazał tu na przepis dopuszczający pracę zdalną w czasie epidemii. Chodzi o art. 3 ustawy antykryzysowej z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 1842 ze zm.), wprowadzony na mocy art. 77 tarczy antykryzysowej z 19 czerwca 2020 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1072 ze zm.). Wynika z niego, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu pracodawca może – w celu przeciwdziałania COVID-19 – polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Zapewnia przy tym narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługę logistyczną. Ten sam przepis przewiduje zarazem możliwość używania przez pracownika, przy wykonywaniu pracy zdalnej, narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę.