Sąd wyjaśnił, że jeśli uchwałę o podziale zysku podjęto przed śmiercią udziałowca spółdzielni, to prawo do wypłaty dywidendy może być częścią spadku. Podlega więc daninie od spadków i darowizn.
Jeśli jednak uchwałę podjęto po śmierci członka spółdzielni, to opodatkowana będzie realizacja roszczenia o wypłatę dywidendy. W takim wypadku spadkobierca powinien odprowadzić zryczałtowany 19-proc. PIT od przychodu – orzekł WSA.