Przypomnijmy, że nie było to możliwe przed 2019 r. Wtedy przepisy pozwalały (i nadal pozwalają) na odliczenie pensji osób pozostających z przedsiębiorcą w nieformalnym związku, pełnoletnich dzieci i dalszych krewnych przedsiębiorcy (np. rodzeństwa, rodziców). Nie można było natomiast odjąć kosztów wynagrodzenia małżonka i małoletnich pociech.
Przepisy zmieniły się od 2019 r. Co prawda art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT nie pozwala odliczać od przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną ‒ także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. Zarazem jednak z przepisu tego wynika, że kosztem uzyskania przychodów jest wynagrodzenie małżonka podatnika i jego małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną ‒ także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z następujących tytułów: