Nie ma problemu, żeby do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć wydatki na wynagrodzenie własnej żony oraz na składki na jej ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – potwierdził dyrektor KIS.

Przypomnijmy, że nie było to możliwe przed 2019 r. Wtedy przepisy pozwalały (i nadal pozwalają) na odliczenie pensji osób pozostających z przedsiębiorcą w nieformalnym związku, pełnoletnich dzieci i dalszych krewnych przedsiębiorcy (np. rodzeństwa, rodziców). Nie można było natomiast odjąć kosztów wynagrodzenia małżonka i małoletnich pociech.
Przepisy zmieniły się od 2019 r. Co prawda art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT nie pozwala odliczać od przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną ‒ także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. Zarazem jednak z przepisu tego wynika, że kosztem uzyskania przychodów jest wynagrodzenie małżonka podatnika i jego małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną ‒ także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należne z następujących tytułów:
  • stosunek pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT),
  • umowa zlecenia lub umowa o dzieło (art. 13 pkt 8 ustawy o PIT),
  • umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt menedżerski lub umowa o podobnym charakterze (art. 13 pkt 9 ustawy o PIT),
  • osobiście wykonywana działalność artystyczna, literacka, naukowa, trenerska, oświatowa, publicystyczna (art. 13 pkt 2 ustawy o PIT),
  • umowa dotycząca odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 1244).
Dyrektor KIS uznał więc, że jeżeli podatnik w ramach własnej działalności gospodarczej zatrudnia na umowę o pracę swoją żonę, to wypłacone jej wynagrodzenie z tego tytułu może być dla niego kosztem uzyskania przychodów. To samo dotyczy opłacanych za żonę składek na ubezpieczenia: społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – stwierdził.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 czerwca 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.320.2021.2.IM