Do 31 lipca br. można przesyłać uwagi w formie elektronicznej na adres: konsultacje.jpkvat@mf.gov.pl.
Opublikowana wersja schemy nie jest ostateczna. Po zebraniu uwag i ich przeanalizowaniu MF przygotuje jej końcową wersję, którą opublikuje na ePUAP. W odpowiedzi na pytanie DGP resort finansów zapewnił, że zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem, aby podatnicy mieli czas na przystosowanie swoich systemów finansowo-księgowych do obsługi plików w zmienionej postaci.
Nowe struktury mają uwzględniać wszystkie zmiany, które wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r. do 1 stycznia 2022 r. Chodzi m.in. o nowelizację z 9 czerwca 2021 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1179), a także o wdrożenie od 1 lipca br. do ustawy o VAT tzw. pakietu VAT e-commerce.
Nowe struktury JPK_V7M i JPK_V7K będą też odzwierciedlać zmiany, które mają wejść w życie do końca br., a wynikają z projektu tzw. podatnika bezgotówkowego i projektu Krajowego Systemu e-Faktur. Pisaliśmy o nich w artykule „Dwa pakiety: srebrny i złoty, dla obrotu bezgotówkowego” (DGP nr 109/2021).
Ponadto zmiany w strukturach JPK będą polegać na dodaniu dwóch pól dotyczących terminów przyspieszonego zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym: 15-dniowego i 40-dniowego.
Co prawda do końca roku obowiązują aktualne struktury JPK_V7M i JPK_V7K, ale przy ich wypełnianiu należy już wziąć pod uwagę zmiany wynikające ze wspomnianej nowelizacji rozporządzenia. Nie stosuje się więc już oznaczenia MPP i SW (nie należy wypełniać tych pól).
Nadal natomiast obowiązuje zalecenie dotyczące przejściowego sposobu oznaczania kodem GB transakcji towarowych z kontrahentami z Irlandii Północnej. ©℗