Ministerstwo Finansów opublikowało wczoraj wstępną wersję nowych wzorów JPK_V7K i JPK_V7M. Mają one obowiązywać od 2022 r., czyli będą miały zastosowanie po raz pierwszy dopiero od rozliczenia za styczeń, składanego do 25 lutego 2022 r.

Do 31 lipca br. można przesyłać uwagi w formie elektronicznej na adres: konsultacje.jpkvat@mf.gov.pl.
Opublikowana wersja schemy nie jest ostateczna. Po zebraniu uwag i ich przeanalizowaniu MF przygotuje jej końcową wersję, którą opublikuje na ePUAP. W odpowiedzi na pytanie DGP resort finansów zapewnił, że zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem, aby podatnicy mieli czas na przystosowanie swoich systemów finansowo-księgowych do obsługi plików w zmienionej postaci.
Nowe struktury mają uwzględniać wszystkie zmiany, które wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r. do 1 stycznia 2022 r. Chodzi m.in. o nowelizację z 9 czerwca 2021 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1179), a także o wdrożenie od 1 lipca br. do ustawy o VAT tzw. pakietu VAT e-commerce.
Nowe struktury JPK_V7M i JPK_V7K będą też odzwierciedlać zmiany, które mają wejść w życie do końca br., a wynikają z projektu tzw. podatnika bezgotówkowego i projektu Krajowego Systemu e-Faktur. Pisaliśmy o nich w artykule „Dwa pakiety: srebrny i złoty, dla obrotu bezgotówkowego” (DGP nr 109/2021).
Ponadto zmiany w strukturach JPK będą polegać na dodaniu dwóch pól dotyczących terminów przyspieszonego zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym: 15-dniowego i 40-dniowego.
Co prawda do końca roku obowiązują aktualne struktury JPK_V7M i JPK_V7K, ale przy ich wypełnianiu należy już wziąć pod uwagę zmiany wynikające ze wspomnianej nowelizacji rozporządzenia. Nie stosuje się więc już oznaczenia MPP i SW (nie należy wypełniać tych pól).
Nadal natomiast obowiązuje zalecenie dotyczące przejściowego sposobu oznaczania kodem GB transakcji towarowych z kontrahentami z Irlandii Północnej. ©℗