Do 31 lipca br. można przesyłać uwagi w formie elektronicznej na adres: konsultacje.jpkvat@mf.gov.pl.
Opublikowana wersja schemy nie jest ostateczna. Po zebraniu uwag i ich przeanalizowaniu MF przygotuje jej końcową wersję, którą opublikuje na ePUAP. W odpowiedzi na pytanie DGP resort finansów zapewnił, że zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem, aby podatnicy mieli czas na przystosowanie swoich systemów finansowo-księgowych do obsługi plików w zmienionej postaci.