Szkoła, która wytwarza na własne potrzeby prąd z niewielkiej instalacji fotowoltaicznej, musi mimo to wykazywać jego szacunkową ilość w składanej co kwartał elektronicznej deklaracji akcyzowej – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to szkoła, na której budynku zainstalowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy poniżej 1 MW. Wytwarzany w ten sposób prąd jest zużywany wyłącznie na potrzeby szkoły. Nie posiada ona koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję bądź obrót energią elektryczną. Nie prowadzi też działalności gospodarczej i nie odsprzedaje ani nie wpuszcza do sieci nadwyżek niezużytego przez siebie prądu.
Szkoła nie zainstalowała żadnych urządzeń pomiarowych, które pozwalałyby precyzyjnie wyliczyć ilość zużytego prądu. Jest też zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowej (art. 138h ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.)
Szkoła uważała, że nie musi w związku z tym składać deklaracji akcyzowych. Tłumaczyła, że nie ma ani możliwości, ani obowiązku określenia ilości wyprodukowanego i zużytego na własne potrzeby prądu. Przypomniała też, że energia elektryczna wytworzona w instalacjach fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW jest bez akcyzy, zgodnie z par. 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2525).
Dyrektor KIS zwrócił jednak uwagę na obowiązujące od lipca 2021 r. nowe przepisy: art. 24d i art. 24e ustawy o podatku akcyzowym. Zostały one dodane nowelizacją z 30 marca br. (Dz.U. poz. 694). Wynika z nich, że szkoła musi co kwartał składać elektroniczną deklarację akcyzową, w której wykaże ilość zwolnionej z akcyzy energii elektrycznej wyprodukowanej w niewielkiej instalacji fotowoltaicznej. Pierwszy raz będzie musiała to zrobić do 25 listopada br.
Zdaniem dyrektora KIS nie ma znaczenia, że szkoła nie musi prowadzić ewidencji ilościowej zużywanego prądu ani nie posiada urządzeń pomiarowych. W deklaracji kwartalnej będzie bowiem mogła oszacować ilość zużytej energii.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 1 lipca 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.129.2021.1.MK