OPINIE

Preferencja dla rodziny jest problematyczna