Ministerstwo chce jednak wprowadzić jeszcze inne preferencje, m.in. ulgę na powrót pracowników i małego biznesu. Będzie ona skierowana do podatników, którzy co najmniej trzy lata mieszkali i pracowali za granicą i zdecydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską. – W drugim roku od powrotu do Polski powracający będzie mógł zmniejszyć podatek do zapłaty o połowę daniny zapłaconej w roku poprzednim – mówił Jan Sarnowski. Będzie to mógł zastosować przez kolejne trzy lata (ale tylko jednorazowo).
– Z odliczenia będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym przez niego dzieckiem – dodał wiceminister.