Mniej biurokracji
MF chce zlikwidować obowiązek składania odrębnego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i o rynkowości stosowanych cen. Podatnicy handlujący z podmiotami powiązanymi będą więc mogli składać wyłącznie informację o cenach transferowych (TPR), która zostanie w związku z tym odpowiednio uzupełniona. Dokument będzie też trafiał do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla celów podatku dochodowego, a nie jak obecnie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Podatnicy dostaną na jego złożenie dwa miesiące więcej niż obecnie (informacja TPR byłaby więc najczęściej składana do końca listopada). Wydłużony o jeden miesiąc byłby też termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Byłby to zasadniczo koniec października, a nie jak obecnie koniec września (przy założeniu, że rok obrotowy jest równy kalendarzowemu).