Od 1 lipca za pomocą tych urządzeń trzeba będzie rejestrować przychód od usług: fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu), tj. siłowni.
Wiele wątpliwości pojawia się odnośnie do usług prawnych. Wyjaśniamy więc, że urządzenia najnowszej generacji od początku przyszłego miesiąca muszą stosować np. adwokaci i radcowie prawni prowadzący działalność gospodarczą. Nie dotyczy to natomiast doradców podatkowych, bo oni nie zostali do tego zobligowani w ustawie o VAT (patrz rozmowa).