– W obecnym kształcie ulga jest bardzo restrykcyjna i zawiera zbyt wiele ograniczeń, które zmniejszają katalog jej beneficjentów. Projektowane przepisy budzą też daleko idące wątpliwości. Pozostaje mieć nadzieję, że zostaną zliberalizowane jeszcze przed przyjęciem ustawy – komentuje Dawid Misiak, menedżer w WPW Wołczek, Proksa i Wspólnicy.

Szczytne założenia