Promotorzy, korzystający i wspomagający będą mieli niewiele czasu po ustaniu koronawirusa, żeby złożyć informacje o schematach podatkowych, w tym udostępnionych lub wdrożonych w czasie epidemii

Potwierdził to w wywiadzie dla DGP Artur Gostomski, dyrektor departamentu kluczowych podmiotów w Ministerstwie Finansów (czytaj niżej).
Przypomnijmy, że zgłaszanie schematów krajowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej jest zawieszone od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Tak wynika z art. 31y ustawy antykryzysowej z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374 ze zm.).
Doktor Michał Wilk, partner w Gardens Tax & Legal, zwraca uwagę, że jeśli jakiś termin rozpoczął bieg jeszcze przed zawieszeniem, to na zgłoszenie będzie mniej czasu niż ustawowe 30 dni. Niezależnie od tego zawsze pozostanie przynajmniej 30 dni od ustania epidemii.
Promotorzy, korzystający i wspomagający mogą jednak składać informacje o schematach również w okresie zawieszenia. Potwierdza to również dyr. Gostomski w dzisiejszym wywiadzie.
Od 1 stycznia 2021 r. odwieszony został natomiast bieg terminów na zgłaszanie schematów transgranicznych.
Zdaniem Piotra Wojciechowskiego, radcy prawnego w BTTP, podmioty, które dotychczas nie weryfikowały na bieżąco MDR, powinny zacząć na poważnie o tym myśleć, bo będą miały niewiele czasu na przeanalizowanie zdarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku, i na ich ewentualne zaraportowanie.

Lepiej nie czekać

– Dlatego zdecydowanie rekomenduję składanie schematów na bieżąco – mówi Piotr Wojciechowski.
Podobnego zdania jest Michał Wilk. Wyjaśnia, że za raportowaniem schematów krajowych na bieżąco przemawia kilka ważnych argumentów.
– Po pierwsze, unikamy ryzyka nagromadzenia się prac w zakresie wywiązywania się z obowiązków MDR. Praktyka pokazuje, że rzetelne przygotowanie zgłoszenia schematu to czynność bardzo pracochłonna – mówi ekspert.
Wyjaśnia, że chodzi zarówno o kwestie merytoryczne (przygotowanie odpowiednich opisów), techniczne (wypełnienie bardzo skomplikowanego formularza), jak i organizacyjne (np. zebranie szczegółowych danych o podmiotach, na które może wpływać schemat podatkowy). – Odkładanie tych obowiązków na moment po odwieszeniu terminów może skończyć się niewywiązaniem z nich z powodu braku czasu – ostrzega Michał Wilk.

Rozstrzygną TK i TSUE

Przypomnijmy, że przepisy o raportowaniu schematów podatkowych mają zbadać dwa trybunały – konstytucyjny i unijny. Trybunał Konstytucyjny ma odpowiedzieć, czy przepisy o MDR naruszają tajemnicę zawodową doradców podatkowych, a tym samym i konstytucję. Skargę w tej sprawie złożyła Krajowa Izba Doradców Podatkowych.
Z kolei Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejkiej ma rozstrzygnąć, czy przepisy dyrektywy DAC6 wprowadzającej przepisy o MDR są zgodne z Kartą praw podstawowych UE. Pytanie prejudycjalne w tej sprawie zadał belgijski trybunał konstytucyjny (17 grudnia 2020 r., sygn. C-694/20). ©℗