Chodzi o projekt przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Zakłada on zmiany również w przepisach podatkowych.
Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej został wprowadzony nowelizacją ustawy o podatkach dochodowych z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Dotyczy przedsiębiorców, którzy osiągnęli przychody powyżej 50 mln euro, oraz podatkowych grup kapitałowych.