Przypomnijmy, że agencja została utworzona z początkiem 2020 r. i ma być antidotum na wcześniejszą kiepską jakość nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Decyzja o jej utworzeniu zapadła w 2018 r., tuż po głośnej aferze z udziałem GetBacku. Spółka została oskarżona o to, że prezentowała w księgach rachunkowych dane niezgodnie z przepisami.
Rząd uznał, że winny jest m.in. dotychczasowy nadzór nad biegłymi rewidentami, zwłaszcza ten, który był sprawowany w ramach samorządu audytorów. Wówczas bowiem kontrolami zajmowały się dwa organy: Komisja Nadzoru Audytowego (która funkcjonowała przy ministrze finansów) i Krajowa Komisja Nadzoru, działająca w ramach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.