Tak wynika z najnowszych interpretacji, w tym dotyczących pomocy udzielonej artystom poszkodowanym przez pandemię koronawirusa.
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 ze zm.). Pierwotnie zakładano, że fundusz ten będzie państwowym funduszem celowym. Jednak z uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2021 r. wynika, że Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz Tarcza Finansowa realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju zostały zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych, ale nie do sektora finansów publicznych. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 nie został również wymieniony wśród państwowych funduszy celowych.