Dotychczas, gdy cudzoziemiec nie miał numeru PESEL, fiskus zgadzał się, aby zastąpić go numerami 111111111 albo 999999999. Teraz jednak nie będzie to możliwe. Płatnicy nie będą mogli przesłać fiskusowi np. informacji PIT-11 bez właściwego numeru PESEL, bo już od jutra obcokrajowcy będą mogli składać wnioski o ten numer identyfikacyjny nawet wtedy, gdy nie są zameldowani w Polsce. Wszystko za sprawą zmian w ustawie z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 170). Wchodzą one w życie 1 czerwca, a wprowadza je ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 802). O ile możliwość uzyskania numeru PESEL jest wiadomością pozytywną dla cudzoziemców, o tyle dla niektórych płatników może oznaczać nie lada kłopot.
To nie będzie proste