Taki będzie efekt zmian wynikających z ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 802; dalej: nowelizacja), która wejdzie w życie 1 czerwca. Jak mówi Magdalena Rzeczkowska, wiceminister finansów i szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, ustawa ta wprowadza wiele rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej związanej z przywozem towarów. Chodzi o import, a więc towary sprowadzane spoza UE (np. z Chin, USA czy Wielkiej Brytanii). – Zaproponowane przez nas rozwiązania spotkały się z aprobatą środowisk gospodarczych zaangażowanych w obrót towarowy z zagranicą – podkreśla szefowa KAS. Nowelizacja ma bowiem usprawnić wydawanie decyzji dotyczących należności celnych, podatkowych i opłat związanych z importem towarów. – Naszym celem jest również odformalizowanie procedur w sprawach celnych – dodaje Magdalena Rzeczkowska.
Nie tylko resort, lecz również eksperci pozytywnie oceniają wprowadzone zmiany. Zdaniem Szymona Parulskiego, doradcy podatkowego i wspólnika w Parulski i Wspólnicy, odejście od dualizmu postępowania celnego i podatkowego to najważniejsza zmiana w nowelizacji.