Oba pytania zadała spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej. W ramach prowadzonej działalności zamawia ona kampanie reklamowe swoich produktów. W tym celu kupuje licencje do wykorzystywania zdjęć oraz filmów reklamowych, w których uwidocznieni są niemieccy modele oraz modelki. Spółka wypłaca za granicę nie tylko wynagrodzenie licencyjne należne właścicielowi praw autorskich, lecz także płaci niemieckiej agencji reprezentującej modeli oraz modelki za prawo do wykorzystywania ich wizerunku.
Spółka twierdziła, że w tym drugim przypadku nie powinna potrącać podatku u źródła, bo wynagrodzenie za prawo do wykorzystywania wizerunku nie jest przychodem z praw autorskich i pokrewnych, o którym mowa w art. 29 ustawy o PIT. Wizerunek danej osoby nie jest bowiem utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) – argumentowała.
Twierdziła także, że wypłacane z tego tytułu za granicę kwoty nie mogą być traktowane jako jakikolwiek inny przychód, o którym mowa w art. 29 ustawy o PIT.
Była również zdania, że wynagrodzenie za wykorzystywanie wizerunku nie jest płatnością za usługi reklamowe ani za inne podobne świadczenia, bo ani modele, ani reprezentująca ich agencja nie świadczy takich usług na rzecz spółki.
Uważała więc, że wypłacone wynagrodzenie powinno być potraktowane jako zysk zagranicznego przedsiębiorstwa, opodatkowany wyłącznie w Niemczech, zgodnie z art. 7 polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na potwierdzenie swojego stanowiska spółka przywołała interpretację dyrektora KIS z 17 lipca 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.173.2018.3.JC).
Dyrektor KIS zgodził się z taką wykładnią. Potwierdził, że wynagrodzenie za wykorzystywanie cudzego wizerunku nie jest przychodem z praw autorskich ani praw pokrewnych, ani też z tytułu świadczenia jakiejkolwiek usługi niematerialnej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT. Nie jest to również jakikolwiek inny przychód opodatkowany u źródła, a więc na spółce nie ciążą obowiązki płatnika – stwierdził. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 marca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.596.2020.4.JKT i 0112-KDIL2-1.4011.976.2020.4.MKA