Mam gospodarstwo rolne w atrakcyjnej okolicy i zastanawiam się nad wynajmowaniem kilku pokoi turystom. Czy od ewentualnych dochodów z wynajmu będę płaciła podatek? – pyta pani Ewa.
Nie trzeba płacić daniny od dochodów uzyskanych z wynajmowania pokoi gościnnych pod warunkiem, że znajdują się one w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym i że nie jest ich więcej niż pięć. Bez znaczenia jest liczba pomieszczeń w całym budynku, liczba łóżek i turystów.
Reklama
Zwolnienie dotyczy nie tylko rolników, lecz także innych osób będących właścicielami posiadłości na terenach wiejskich, ale aby z niego skorzystać, wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie. Budynek, w którym wynajmowane są pokoje powinien wchodzić w skład gospodarstwa rolnego, a takie wymogi spełnia obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha. Tak więc na dom położony wprawdzie na wsi, ale bez gospodarstwa rolnego, zwolnienie nie będzie przysługiwało, podobnie jak wtedy, gdy dom wchodzi wprawdzie w skład gospodarstwa wiejskiego, ale położony jest na terenie miejskim. Nie może też być to domek kempingowy ani miejsce udostępnione pod namioty lub przyczepy kempingowe.
Działalność agroturystyczna nie jest też działalnością rolniczą objętą podatkiem rolnym. Nie trzeba go również płacić od dochodów uzyskanych z tytułu wyżywienia osób wypoczywających, natomiast opodatkowane są posiłki sprzedawane turystom z zewnątrz. Nie są też objęte ulgą podatkową wszelkie usługi rekreacyjne świadczone turystom, niewliczone w cenę noclegu. Gdyby więc pani Ewa chciała mieszkającym u niej letnikom wynajmować sprzęt turystyczny, np. kajaki lub rowery bądź oferować przejażdżki konne albo organizować kuligi, powinna odprowadzić podatek od uzyskanego z tego tytułu zarobku.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).