Urząd skarbowy nie może automatycznie naliczać daniny spadkobiercy, który z opóźnieniem dowiedział się o nabytym spadku – wynika z wyroku WSA w Poznaniu.
W takim wypadku sześciomiesięczny termin na powiadomienie urzędu o spadku biegnie według innych zasad.
Wyrok dotyczył mężczyzny, który w kwietniu 2010 r. dostał w spadku po matce prawo do połowy mieszkania. Zgłosił to urzędowi skarbowemu na druku SD-Z2, przed upływem ustawowych sześciu miesięcy, by móc skorzystać ze zwolnienia podatkowego.