Propozycje zmian znalazły się w założeniach do pakietu SLIM VAT 2. To odpowiedź na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19. Trybunał orzekł wtedy, że część polskich przepisów o uldze na złe długi (nie oceniał ich w całości) jest niezgodna z unijną dyrektywą. Za sprzeczny z nią uznał m.in. wymóg, aby wierzyciel w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
Ale z tego akurat warunku Ministerstwo Finansów nie zamierza zrezygnować. W efekcie – jak mówi Radosław Kowalski, doradca podatkowy, prowadzący własną kancelarię podatkową ‒ polskie przepisy nadal będą niezgodne z dyrektywą.