Pośrednik, który zapewnia przedsiębiorcom naprawy powypadkowe aut przez niezależne warsztaty samochodowe, może odliczyć całość wydatków związanych z tymi naprawami – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dwóch interpretacjach.

Jedna z nich dotyczy podatku dochodowego, druga VAT.
Obie otrzymała spółka zarządzająca flotami firmowych samochodów osobowych. W tym celu kupuje ona, jako pośrednik, m.in. usługi serwisowe (przeglądy, wymiana kół itp.). Wydatki na ten cel zalicza do kosztów uzyskania przychodów, a cały VAT naliczony odlicza od VAT należnego.
Spółka rozważa rozszerzenie usług dla niektórych klientów o naprawy powypadkowe. Klienci cedowaliby na nią prawo do dochodzenia naprawy z ubezpieczeń komunikacyjnych. Klientom przysługuje zasadniczo prawo do odliczenia tylko połowy VAT naliczonego, bo są to samochody osobowe używane do celów mieszanych, czyli do działalności gospodarczej i jazd prywatnych.
Problem wziął się z tego, że zewnętrzne serwisy samochodowe, które będą likwidować szkody, wystawią fakturę za naprawę nie na właściciela pojazdu, tylko na spółkę będącą pośrednikiem. Naprawy sfinansują ubezpieczyciele, którzy wypłacą serwisom samochodowym pieniądze za usunięcie szkód, powiększone o 50 proc. VAT. Pozostałą kwotę podatku dopłaci warsztatom spółka będąca pośrednikiem.
Spółka chciała się upewnić, że będzie mogła:
  • odliczyć cały VAT z faktur wystawianych przez warsztaty samochodowe za naprawy powypadkowe aut klientów,
  • zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu całość wydatku netto na naprawę tych pojazdów.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził jej stanowisko w obu kwestiach.
Wyjaśnił, że spółka będzie mogła odliczyć 100 proc. VAT, bo nie będzie miało do niej zastosowania ograniczenie do 50 proc. wynikające z art. 86a ustawy o VAT. Nie ma znaczenia to, że za naprawę samochodów częściowo zapłaci zakład ubezpieczeń – dodał.
W drugiej interpretacji dyrektor KIS przypomniał, że zgodnie z ustawą o CIT, do kosztów można zaliczyć straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, pod warunkiem że auta mają ubezpieczenie AC (ubezpieczenie dobrowolne).
Dodał, że do spółki nie będzie miało zastosowania ograniczenie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT. Przepis ten nie pozwala odliczyć 25 proc. poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, jeżeli jest on wykorzystywany do celów mieszanych (biznesowo-prywatnych).
Skoro jednak spółka jest podmiotem zarządzającym flotą klientów, to nie ona używa samochodów, tylko jej klienci. Nie ma zatem do niej zastosowania limit zapisany w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT – stwierdził organ.
Interpretacje indywidualne dyrektora KIS: z 28 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.106.2021.4.AK oraz z 7 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.93.2021.5.ICZ