Jedna z nich dotyczy podatku dochodowego, druga VAT.
Obie otrzymała spółka zarządzająca flotami firmowych samochodów osobowych. W tym celu kupuje ona, jako pośrednik, m.in. usługi serwisowe (przeglądy, wymiana kół itp.). Wydatki na ten cel zalicza do kosztów uzyskania przychodów, a cały VAT naliczony odlicza od VAT należnego.