Kto wykupi z leasingu samochód używany wcześniej w biznesie i nie wprowadzi go do ewidencji środków trwałych, może po upływie pół roku sprzedać go bez podatku – potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to lekarka, która prowadząc działalność gospodarczą, wykorzystywała leasingowane auto do dojazdów do pacjentów. Od 2019 r. ujmowała w podatkowych kosztach tylko 75 proc. wydatków eksploatacyjnych, bo korzystała z samochodu do celów mieszanych (tj. biznesowych i prywatnych). Umowa leasingu operacyjnego zakończyła się w lipcu 2020 r. i lekarka wykupiła auto za 1 proc. wartości samochodu.
Nie planowała dłużej wykorzystywać tego samochodu w biznesie. Wzięła w leasing kolejny, nowy pojazd. W związku z tym nie ujęła ostatniej faktury (tej wystawionej na 1 proc. wartości auta) w kosztach podatkowych swojej działalności ani nie wprowadziła wykupionego auta do ewidencji środków trwałych. Przeznaczyła je wyłącznie na cele prywatne.
Planowała, że po upływie pół roku od wykupu sprzeda ten samochód. Chciała się tylko upewnić, że w związku z tym nie uzyska przychodu, od którego musiałaby zapłacić podatek. Powołała się na art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, zgodnie z którym nie stanowi źródła przychodów odpłatne zbycie m.in. rzeczy ruchomych, poza działalnością gospodarczą, jeśli następuje po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.
Podatniczka była zdania, że w jej przypadku nie będzie miał zastosowania inny przepis – art. 10 ust. 2 pkt 3, który mówi o opodatkowanym przychodzie ze sprzedaży składników majątku, jeżeli między wycofaniem ich z działalności gospodarczej a dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.
Dyrektor KIS potwierdził, że skoro po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód nie będzie stanowił składnika majątku firmy (wymienionego w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT), to przychód ze sprzedaży tego pojazdu nie będzie przychodem z działalności gospodarczej.
Podobnie dyrektor KIS wypowiadał się już wcześniej, m.in. w interpretacji z 29 stycznia 2019 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.558.2018. 1.WM).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 30 kwietnia 2021 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.131.2021.2.KR