Obecnie, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, opodatkowane są darowizny towarów, wobec których przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wyjątkiem są darowizny żywności dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na działalność charytatywną. Nie tylko są one zwolnione z podatku (art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT), ale darczyńca ma też prawo odliczyć podatek naliczony przy zakupie żywności będącej następnie przedmiotem darowizny (art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy o VAT). Komisja Europejska zgadza się na takie rozwiązanie, mimo że nie wynika ono wprost z unijnej dyrektywy VAT.
Czy zwolnienie z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego mogłoby zostać rozszerzone na inne towary? Tu zdania są podzielone. ©℗