Dotyczą one zasad ustalania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencji podatkowej) osób fizycznych w Polsce (art. 3 ust. 1a ustawy o PIT) i zakresu obowiązku podatkowego tych osób (art. 3 ust. 1 i 2a ustawy o PIT).
Objaśnienia zostały wydane na podstawie art. 14a par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej, co oznacza, że chronią tego, kto się do nich zastosuje.