To niewiele, ale i tak dwa razy więcej niż rok wcześniej. W 2019 r. działalność nierejestrowaną wykazało (w rozliczeniu za 2018 r.) ponad 10 tys. osób, deklarując łącznie 25 mln zł dochodu.
Przepisy dotyczące działalności nierejestrowanej obowiązują od 30 kwietnia 2018 r. Artukuł 5 prawa przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162) pozwala nie rejestrować działalności gospodarczej osobom działającym na niewielką skalę, u których przychody nie przekraczają miesięcznie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2021 r. miesięczny limit wynosi 1400 zł (minimalne wynagrodzenie to 2800 zł). W 2020 r. wynosił 1300 zł, a w 2019 r. – 1125 zł.