Podatnik, u którego rok podatkowy zakończył się 31 marca 2021 r., ma czas na opublikowanie strategii podatkowej do 31 marca 2022 r. – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Chodzi o wprowadzony od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez największe firmy, o przychodach powyżej 50 mln euro, a także przez podatkowe grupy kapitałowe (art. 27c ustawy o CIT). Pierwszą taką strategię i informację o niej trzeba sporządzić za 2020 r., mimo że ubiegły rok już się skończył. Obowiązek ten trzeba wypełnić do końca 2021 r., o czym pisaliśmy w artykule „Jawność rozliczeń pełna pułapek” (DGP nr 238/2020). MF potwierdziło to w komunikacie na swojej stronie internetowej. Oznacza to więc, że do końca 2021 r. informację o strategii muszą opublikować firmy, u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym.
A co w firmach z przesuniętym rokiem podatkowym, przykładowo takich, u których rok podatkowy skończył się 31 marca 2021 r.? Powstała wątpliwość, czy miały one obowiązek sporządzenia i opublikowania informacji o strategii za rok zakończony 31 marca 2020 r. do 31 marca 2021 r., czy mogą wypełnić ten obowiązek do 31 grudnia 2021 r.?
Ministerstwo Finansów wskazuje w odpowiedzi na pytania DGP, że będzie to jeszcze inny termin. – W przypadku podatników z przesuniętym rokiem podatkowym przepisy w zakresie obowiązku sporządzenia i publikacji informacji o strategii podatkowej weszły w życie w trakcie trwającego roku podatkowego. W konsekwencji w przypadku podatnika z rokiem podatkowym rozpoczętym 1 kwietnia 2020 r. i zakończonym 31 marca 2021 r. pierwszy obowiązek publikacji wystąpi 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, w którym weszły w życie nowe regulacje. Innymi słowy, taki podatnik będzie musiał opublikować informację o strategii podatkowej do 31 marca 2022 r . – wyjaśnia.
To oznacza, że firmy z łamanym rokiem mają zasadniczo tyle samo czasu (rok) na sporządzenie i opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej co firmy, w których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym.
Jeśli idzie o kary za ewentualne błędy w opublikowanej informacji o strategii, to kodeks karny skarbowy ich nie przewiduje. Kary mogą być natomiast za brak strategii, a w zasadzie za brak przesłania urzędowi skarbowemu informacji o adresie strony internetowej, na której informacja o strategii została opublikowana. Grozi za to kara do 250 tys. zł (art. 27c ust. 8 ustawy o CIT). Pisaliśmy o tym w artykule „Lepsze błędy w strategii niż jej brak” (DGP nr 20/2021). ©℗