Prowadzenie działalności gospodarczej stanowi nie lada wyzwanie. Obok zwykłych problemów natury komercyjnej, z którymi boryka się przeciętny przedsiębiorca, istnieje również ryzyko podatkowe. Jak je ograniczać?
Jerzy Martini partner Martini i Wspólnicy / Dziennik Gazeta Prawna
Niefrasobliwość w kwestiach podatkowych może spowodować, że dobry biznes upadnie. Dodatkową konsekwencją mogą też być się zarzuty dla osób ponoszących odpowiedzialność na podstawie kodeksu karnego skarbowego, przykładowo zarządu, właściciela czy głównego księgowego.
Zarządzanie ryzykiem podatkowym, polegające na znalezieniu rozsądnego kompromisu pomiędzy swobodnym prowadzeniem działalności gospodarczej, a unikaniem błędów i transakcji ryzykownych, jest ważnym elementem działań przedsiębiorstw. Przejęcie maksimum kontroli nad ryzykiem podatkowym często nie jest bardzo trudne.
Po pierwsze, bardzo cennym narzędziem wspomagającym taką kontrolę jest stworzenie w firmie procedur rozliczeń podatkowych. Powinny one w praktyce stanowić instrukcję zasad rozliczeń podatkowych poszczególnych transakcji. Dzięki wprowadzeniu takich mechanizmów zwiększa się prawidłowość i spójność stosowanych rozliczeń podatkowych.
Po drugie, warto również pamiętać o procedurach weryfikacyjnych związanych z kontrahentami. Rzetelna i racjonalna weryfikacja powinna pozwolić przedsiębiorcy uniknąć negatywnych skutków podatkowych w przypadku, gdy mimo wszystko przedsiębiorca zostanie wbrew swojej woli uwikłany w transakcję związaną z oszustwem podatkowym. Oszustwa bowiem (głównie w zakresie VAT) stały się plagą ostatnich lat. Działalność oszustów powoduje również wymierne straty u przedsiębiorców, którzy zostali wciągnięci do transakcji przez nieuczciwe podmioty. Doświadczenie takich przedsiębiorców wskazuje, że kluczowy jest świadomy nadzór od strony podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej.
Tak więc niezależnie od wszelkich przeszkód, z którymi przedsiębiorca musi się zmagać, należy zmierzać do takiej sytuacji w przedsiębiorstwie, aby kontrola ze strony organu podatkowego nie była źródłem ogromnego stresu, lecz zwykłym zdarzeniem w działalności przedsiębiorstwa.