Chodzi o 422 tys. zafiskalizowanych już kas. Na problem zwróciła uwagę Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) w opublikowanych na swojej stronie internetowej uwagach. Dotyczą one drugiej wersji projektu rozporządzenia (z 2 kwietnia br.) ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących. Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (ale wymagają jeszcze notyfikacji).
Izba podkreśla, że jeżeli zmiany w obecnej wersji zaczną obowiązywać, to przedsiębiorcy, aby wysyłać e-paragony, będą musieli kupić nową kasę.