Wyższa kwota wolna to najbardziej pożądana zmiana w systemie podatkowym ‒ wynika z sondażu United Surveys dla DGP i RMF.

Zapytaliśmy Polaków o ocenę planowanych przez PiS regulacji. Ankietowani mogli wskazać jedną odpowiedź. Na kolejnych miejscach znalazły się niższe podatki dla osób najsłabiej zarabiających ‒ 22 proc., ich podwyżka dla osób o najwyższych dochodach ‒ 9,9 proc., oraz podatek liniowy, czyli jedna stawka dla wszystkich. Wyniki nieco się zmieniają, jeśli zobaczymy dane szczegółowe, np. wyższe ulgi na dzieci cieszą się 18-proc. poparciem w grupie osób w wieku 30‒39 lat, a więc w tej, w której jest wielu rodziców. Z kolei niższe podatki dla najsłabiej zarabiających popiera aż 37 proc. osób w wieku 60‒69 lat. To emeryci, a przeciętna wypłata renty lub emerytury w ZUS wynosi obecnie 2467 zł (mini-malna pensja 2800 zł.). Liczą więc, że to oni byliby beneficjentami takiego rozwiązania.