Kto zarabia na wymianie walut, ale nie świadczy w tym zakresie żadnych usług na rzecz innych osób, ten powinien rozliczyć dochód jako pochodzący z innych źródeł niż działalność gospodarcza – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W praktyce urzędy skarbowe nie upominają się o podatek od osób, które sporadycznie wymieniają walutę, np. z powodu wyjazdu na wakacje lub w podróż służbową, a po powrocie odsprzedają ją, zarabiając przy tym na wzroście kursu.
Co innego, gdy ktoś wymienia walutę często, w sposób profesjonalny i zorganizowany. Czy jest to działalność gospodarcza? Wątpliwości co do tego nabrał mężczyzna, który zasadniczo pracuje na etacie. Oprócz tego zarabia na internetowej wymianie walut (w bankach i kantorach). W zasadzie robią to za niego komputery, które analizują ceny i wyszukują okazje.
We wniosku o interpretację mężczyzna wyjaśnił, że w ramach pojedynczej sesji program wykonuje tysiące operacji, z których każda opiewa na niewielkie kwoty. Co więcej, transakcje odbywają się także w czasie, gdy mężczyzna jest w pracy.
Pytanie dotyczyło tego, czy jest to działalność gospodarcza. Pytający uważał, że w zakresie wymiany walut nie działa jak przedsiębiorca, a źródłem osiągniętego przez niego dochodu są przychody z tzw. innych źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT). Argumentował, że dokonywane przez niego transakcje mają incydentalny charakter i są w pełni nieprzewidywalne. – Są wykonywane jedynie w dniach zaistnienia sprzyjających warunków na rynku walutowym, a zatem nie można przypisywać im ciągłości – tłumaczył.
Dyrektor KIS potwierdził, że osiągane przez podatnika przychody z wymiany walut należy kwalifikować do tzw. innych źródeł. Za kluczowe uznał to, że mężczyzna osiąga zysk wyłącznie z obracania własnymi środkami pieniężnymi, nie świadczy usług na rzecz osób trzecich. Ponadto transakcje będą dotyczyć jedynie wymiany walut, a więc ich przedmiotem nie będą pochodne instrumenty finansowe, o których mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o PIT.
Organ przypomniał, że w tej sytuacji opodatkowana jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, a podatek oblicza się według skali podatkowej.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 marca 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.802.2020.2.MG