Przepisy o opodatkowaniu przeróbek konstrukcyjnych w samochodach dostawczych sprowadzonych z zagranicy mogą zostać ponownie zmodyfikowane – poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP

Resort potwierdził realność wszystkich problemów, na które wskazaliśmy w artykułach „Akcyza od kamperów już od lipca. Wpłata dopiero za rok” (DGP nr 67/2021) i „Podatek od kamperów będzie dużym problemem” (DGP nr 69/2021).
Przypomnijmy, że chodzi o skutki nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i innych ustaw z 30 marca 2021 r. (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw). Jedna z przyjętych w niej zmian zakłada uszczelnienie systemu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. Obecnie można bowiem sprowadzić z zagranicy samochód dostawczy bez akcyzy, zarejestrować go w naszym kraju, a następnie dokonać – już bez podatku – przeróbek konstrukcyjnych na samochód osobowy, w tym na kampera.
Od lipca 2021 r. przeróbki konstrukcyjne na samochód osobowy (w tym na kampera) będą już opodatkowane. Na ostatnim etapie prac nad nowelizacją parlament odroczył jednak powstanie obowiązku podatkowego z tego tytułu – na 1 lipca 2022 r.
Zwróciliśmy na to uwagę w artykule „Akcyza od kamperów już od lipca. Wpłata dopiero za rok”. Wskazaliśmy, że mimo przyjętej przez Sejm senackiej poprawki przeróbki konstrukcyjne zagranicznych samochodów dostawczych zostaną opodatkowane już od lipca 2021 r., a tylko podatek z tego tytułu trzeba będzie wpłacić w lipcu 2022 r. Dodatkowo problemem może być też rejestracja kampera z uwagi na to, że nowelizowane przepisy nakazują dostarczyć przy tej okazji dokument potwierdzający zapłatę akcyzy. O to zaś będzie trudno w okresie przejściowym.
W kolejnym artykule („Podatek od kamperów będzie dużym problemem”) zwróciliśmy uwagę na wątpliwości związane z podstawa opodatkowania. Nowe przepisy nakazują bowiem zapłacić podatek od ceny rynkowej kampera z 1 lipca 2022 r., a nie od jego wartości wyliczonej według daty jego wyprodukowania bądź przerobienia (czyli np. 1 lipca 2021 r.). W związku z tym rodzą się kolejne pytania: kto i w jaki sposób powinien wyliczyć podatek, jeżeli powstały wskutek przeróbek kamper zostanie sprzedany w okresie między 1 lipca 2021 r. a 1 lipca 2022 r.
W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów przyznało, że dostrzega te problemy. Co więcej, wskazało, że wskutek przesunięcia obowiązku podatkowego na 1 lipca 2022 r. podatnicy mogą być zmuszeni do zapłaty jednorazowo ogromnej kwoty podatku. Jeśli zaś w okresie przejściowym, tj. między 1 lipca 2021 r. a 1 lipca 2022 r. kamper zmieni właściciela, to podatnik chcąc wpłacić akcyzę od przeróbek konstrukcyjnych może mieć problem z oszacowaniem wartości auta (skoro podstawa opodatkowania ma być wyliczona według ceny rynkowej kampera na 1 lipca 2022 r.). ©℗
Odpowiedź MF na pytanie DGP
Proponowane przez MF zmiany do ustawy miały na celu uszczelnienie rynku, a nie wprowadzenie dodatkowego podatku. Zmiany mają rozwiązać problem unikania i omijania opodatkowania samochodów osobowych. Sposobem ominięcia podatku było sprowadzanie samochodu ciężarowego, rejestrowanie go w swojej kategorii, a następnie przerobienie na samochód osobowy np. na kamper.
Senacka poprawka przesuwa termin powstania obowiązku podatkowego w akcyzie dla samochodów kempingowych wyprodukowanych na bazie zarejestrowanych w kraju innych niż osobowe pojazdów np. samochodów ciężarowych – z 1 lipca 2021 r. na 1 lipca 2022 r.
Ministerstwo Finansów i Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rekomendowały Sejmowi jej odrzucenie. Przyjęcie ww. poprawki przez Sejm powoduje:
Przesunięcie złożenia deklaracji oraz obliczenia i zapłaty akcyzy
Przykład: podmiot, który wyprodukował między 1 lipca 2021 r. a 30 czerwca 2022 r. 20 samochodów kempingowych na bazie zarejestrowanych w kraju samochodów ciężarowych, do 15 lipca 2022 r. musi złożyć deklarację od tych 20 samochodów, a następnie zapłacić do 31 lipca 2022r. od nich akcyzę.
Skutek dla podatnika: konieczność zapłaty jednorazowo znacznej kwoty podatku.
Konieczność stosowania przy ustalaniu podstawy opodatkowania dla tych samochodów ich średniej wartości rynkowej z 1 lipca 2022 r., a nie z dnia ich wyprodukowania/przerobienia.
Przykład: podmiot, który wyprodukował między 1 lipca 2021 r. a 30 czerwca 2022 r. samochód kempingowy na bazie zarejestrowanego w kraju samochodu ciężarowego, w składanej deklaracji musi wskazać wartość tego samochodu na 1 lipca 2022 r.
Skutek dla podatnika: Gdy samochód zmienił właściciela, podatnik może mieć trudności z oszacowaniem wartości samochodu, którego już nie posiada.
Zapłata podatku akcyzowego w niższej lub wyższej wysokości, z uwagi na niższą bądź wyższą wartość samochodu przyjętą do ustalenia podstawy opodatkowania niż ta, która byłaby przyjęta w okresie faktycznego dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu.
Przykład: podmiot, który wyprodukował między 1 lipca 2021 r. a 30 czerwca 2022 r. samochód kempingowy na bazie zarejestrowanego w kraju samochodu ciężarowego w składanej deklaracji wskazuje zmniejszoną wartość tego samochodu, uwzględniając jego zużycie, ewentualne awarii czy uszkodzenia, bądź zwiększoną, gdy jego wartość wzrosła w efekcie np. zamontowania dodatkowego wyposażenia.
Możliwość zarejestrowania samochodów kempingowych w oparciu o dotychczasowe przepisy prawa o ruchu drogowych, tj. bez przedstawiania organom rejestracyjnym dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.
Przykład: podmiot, który wyprodukował między 1 lipca 2021 r. a 30 czerwca 2022 r. samochód kempingowy na bazie zarejestrowanego w kraju samochodu ciężarowego do 30 czerwca 2022 r., rejestruje go bez dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.
Ministerstwo Finansów nie wyklucza, że w ramach kolejnych projektów legislacyjnych wróci do prac nad wspomnianymi przepisami.