Problem pojawił się wraz z wejściem w życie 20 czerwca 2019 r. rozporządzenia, które wprowadziło nowe wzory banderol m.in. na wyroby spirytusowe (Dz.U. poz. 1147). Zarówno z niego, jak i z art. 134 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym wynikało, że stare znaki akcyzy zachowają ważność tylko do 20 czerwca 2020 r.
Organizacje branżowe, m.in. Związek Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego (ZPPPS), zaapelowały jednak o wydłużenie czasu na wyprzedaż butelek oznaczonych starymi banderolami. Przekonywały, że pierwotnie przewidziany roczny termin jest za krótki i dystrybutorzy wyrobów spirytusowych odmawiają przyjmowania trunków oznaczonych starymi banderolami z obawy o to, że nie zdążą ich sprzedać w wyznaczonym czasie. Po jego upływie musieliby kupować kosztowne banderole legalizacyjne.
Ministerstwo przedłużyło ważność banderol najpierw do końca 2020 r., a następnie do 30 czerwca 2021 r. Jednak i to okazało się niewystarczające.
Teraz ZPPPS oraz Polska Izba Handlu poprosiły o kolejne wydłużenie terminu – tym razem do 31 grudnia 2022 r. Swoją prośbę argumentowały przedłużającą się pandemią COVID-19 i związanymi z nią obostrzeniami, które spowodowały duży spadek sprzedaży droższych wyrobów spirytusowych. W związku z tym znaczne ilości produktów długo rotujących ze starymi banderolami nadal znajdują się w sprzedaży. Resort zadecydował jednak o przedłużeniu ważności tych znaków jedynie o pół roku.
Drugi projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, nad którym pracuje MF, ma dostosować przepisy rozporządzenia do zmian przewidzianych w nowelizacji z 30 marca br. ustawy akcyzowej i innych ustaw. Chodzi o odstąpienie od określania wzorów ewidencji i innych dokumentacji oraz zastąpienie obowiązku prowadzenia ksiąg kontroli obowiązkiem prowadzenia dokumentacji kontroli oraz wprowadzenie od 1 stycznia 2022 r. obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych i innych dokumentacji.
Etap legislacyjny
Projekty dwóch rozporządzeń w konsultacjach