Art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, dotyczący nieujawnionych źródeł przychodów, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 i art. 217 ustawy zasadniczej – uznał Trybunał Konstytucyjny

Przepis straci moc po 18 miesiącach od opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw. Czterech sędziów zgłosiło zdania odrębne.

Trybunał, obradujący w pełnym składzie, rozpoznał dziś dwa wnioski: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.