Podatnik, który chce odliczyć VAT, powinien sam przedstawić dokumenty, które go do tego uprawniają – przypomniał NSA.
Chodziło o przedsiębiorcę, który sprzedawał przez internet części do samochodów. We wrześniu 2008 r. zarejestrował on działalność gospodarczą. Urząd kontroli skarbowej ustalił jednak, że podatnik rozpoczął faktyczną działalność już w marcu 2006 r. Wtedy wysłał klientom pierwsze przesyłki.
Urząd stwierdził, że przedsiębiorca już we wrześniu 2006 r. przekroczył 150 tys. zł wartości sprzedaży, a co za tym idzie, stracił prawo do zwolnienia z podatku, wynikające z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT. W związku z tym nakazał mu zapłacić zaległy podatek.
Przedsiębiorca odwołał się do Izby Skarbowej w Poznaniu. Twierdził, że wyliczona danina powinna być obniżona o podatek naliczony wynikający z zakupów, które dokonał.
Izba utrzymała jednak w mocy decyzję. Wskazała, że przedsiębiorca nie przedstawił żadnych dowodów na to, że podatek powinien być niższy. Podkreśliła, że urząd zwracał się w trakcie kontroli do przedsiębiorcy o udostępnienie dokumentów dotyczących działalności, ale podatnik się do tego nie zastosował.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu podatnik twierdził, że organy powinny były zobowiązać jego niemieckich kontrahentów do przedstawienia faktur potwierdzających, że w latach 2006-2008 dokonywał on u nich zakupów. Uważał, że taki obowiązek wynika z konwencji z 1988 r. o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych (Dz.U. z 1998 nr 141, poz. 913).
Poznański WSA oddalił skargę przedsiębiorcy. Orzekł, że skoro podatnik nie przedstawił faktur dokumentujących zakupy, to organy nie miały możliwości uwzględnić jego prawa do odliczenia podatku naliczonego. Sąd podkreślił, że obowiązek dostarczenia takich dowodów zawsze spoczywa na podatniku, a nie organach podatkowych.
Tego samego zdania był NSA. Sędzia Grażyna Jarasz wyjaśniła, że konwencja ma ułatwiać pracę pomiędzy organami administracji różnych państw. Nie pozwala natomiast na to, by podatnik poszukiwał swoich dokumentów za pośrednictwem organów podatkowych.
Sędzia podkreśliła, że przedsiębiorca miał szansę dostarczyć faktury, bo organy mu to umożliwiły. Z tej szansy jednak nie skorzystał.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 24 lipca 2014 r., sygn. akt I FSK 1295/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia