Prezentujemy firmy doradztwa podatkowego pod względem przychodów. Zestawienia jest dodatkowe, nie są to kategorie rankingowe. W zestawieniu nie ma firm, które kwotę przychodu przedstawiły wyłącznie do wiadomości redakcji lub w ogóle jej nie podały.

* zestawienia dodatkowe (nie są to kategorie rankingowe); w zestawieniu nie ma firm, które kwotę przychodu przedstawiły wyłącznie do wiadomości redakcji lub w ogóle jej nie podały