Uwagi można składać do 4 maja br. na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl.
To kolejny dokument przygotowany przez Komitet Standardów Rachunkowości, który ma pomóc w przygotowaniu sprawozdania finansowego za pandemiczny rok 2020.