Piłkarz nie korzysta z ulgi dla osób do 26. roku życia, bo nie dotyczy ona przychodów z uprawiania sportu ‒ stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodzi o zwolnienie z opodatkowania przysługujące na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Przysługuje ono podatnikom do ukończenia 26. roku życia, do wysokości przychodów nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł. Przy czym dotyczy ono tylko przychodów: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT.
Wniosek o interpretację złożył klub piłkarski, który chciał zorientować się co do ciążących na nim obowiązków płatnika. Poinformował, że zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligowych w większości nie ukończyli jeszcze 26 lat. Ich miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 4 tys. zł brutto i jest wypłacane na podstawie kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.
Klub uważał, że wynagrodzenie młodych zawodników powinno być traktowane tak samo jak przychód z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT. Powinno być więc zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.
Argumentował, że wykluczenie z tej preferencji młodych piłkarzy świadczących usługi na podstawie kontraktu (który de facto jest umową zlecenia) prowadziłoby do niczym nieuzasadnionego różnicowania sytuacji zleceniobiorców i piłkarzy.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że młodzi zawodnicy uzyskują przychody z innego źródła – nie z umów zlecenia, tylko z tytułu profesjonalnego uprawiania sportu, czyli na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o PIT.
Organ wyjaśnił, że umowa w zakresie profesjonalnego uprawiania piłki nożnej ma wprawdzie charakter zbliżony do umowy zlecenia, ale przychody z uprawiania sportu zostały wyodrębnione przez ustawodawcę wśród przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2 ustawy). Taka kwalifikacja powoduje, że do wynagrodzeń zawodników z tytułu uprawiania sportu nie ma zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT – stwierdził dyrektor KIS
W konsekwencji uznał, że klub musi jako płatnik obliczać, potrącać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od tych wynagrodzeń.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 marca 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.866.2020.2.HD