Sąd kasacyjny orzekł w ten sposób również 5 stycznia 2021 r. (sygn. akt I GSK 1044/20) i 24 stycznia 2020 r. (sygn. akt I GSK 499/17). Niewykluczone więc, że spór w tej kwestii zbliża się ku końcowi. Wskazywałyby na to także najnowsze decyzje wymiarowe fiskusa, w których zaczął on przyznawać rację podatnikom.
Taki stan rzeczy może jednak nie utrzymać się zbyt długo, bo Ministerstwo Finansów pracuje już nad wdrożeniem nowelizacji dyrektywy 92/83/EWG, z której wynika, że dosłodzenie gotowego piwa powoduje jednak konieczność zapłaty wyższego podatku.