W pandemicznym 2020 r. większość spraw podatkowych została rozpoznana na posiedzeniach niejawnych. Częściej wygrywał fiskus, ale nie w sprawach interpretacyjnych rozpatrywanych przez wojewódzkie sądy administracyjne – tu częściej wygrywali podatnicy.
Generalnie pandemia pogłębiła tendencje widoczne już w poprzednich latach, gdy nie było jeszcze koronawirusa: do sądów wpływa mniej spraw, również podatkowych, a sądy te wydają mniej wyroków.