W tym celu minister podpisał 26 lutego 2021 r. nowelizację rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie CIT (Dz.U. z 2021 r. poz. 409). Co do zasady mają one zastosowanie do przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r.
Zmiany są związane m.in. z rozwiązaniami wprowadzonymi tarczami antykryzysowymi, a także z wejściem w życie od 2021 r. nowej formy podatku – ryczałtu od przychodów spółek kapitałowych, zwanego estońskim CIT.