Jeśli jej poszczególni wspólnicy są objęci właściwością innych urzędów skarbowych, to powinna poinformować je wyłącznie o wspólnikach objętych właściwością danego urzędu, a nie o wszystkich naraz – wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na poselską interpelację.
Wątpliwości na tym tle powstały w związku z nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Weszła ona w życie 1 stycznia 2021 r. i spowodowała opodatkowanie spółek jawnych, w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i które nie złożą w urzędzie skarbowym informacji CIT-15J wraz z załącznikami CIT/JW przed rozpoczęciem swojego roku obrotowego.
Przepisy nakazują złożyć informację do „naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki”.
Poseł (autor interpelacji) spytał, jak ma postąpić spółka jawna, która jest objęta właściwością innego urzędu skarbowego niż jej wspólnicy.
W odpowiedzi wiceminister Sarnowski wyjaśnił, że spółka jawna musi złożyć informację CIT-15J wraz z odpowiednią liczbą załączników CIT/JW zarówno do urzędu skarbowego właściwego dla swojej siedziby, jak i do urzędów właściwych dla jej wspólników. Taki obowiązek wynika wprost z przepisów.
Wiceminister dodał, że jeżeli wspólnicy oraz sama spółka jawna mają siedziby w miejscach objętych właściwością różnych urzędów skarbowych, to informację CIT-15J wraz z załącznikiem CIT/JW składa się do organu podatkowego tylko w zakresie podatników objętych jego właściwością.
Natomiast do urzędu skarbowego właściwego dla spółki jawnej składa się jedną informację CIT-15J, ale w zakresie wszystkich podatników osiągających dochody z tej spółki (a więc wraz ze stosowną liczbą załączników CIT/JW) – wyjaśnił wiceminister.
Odpowiedź z 1 marca 2021 r. wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na interpelację poselską nr 19224