Na razie przedsiębiorcy mogą rozliczać się za 2020 r. tylko na papierze.
Zostały natomiast określone nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR, z tym że dotyczą one podatków pobranych w 2021 r.