Przyznał wprawdzie, że doradztwo żywieniowe może zapobiegać takim chorobom jak otyłość, ale ‒ jak zauważył ‒ taki sam skutek niesie za sobą sama aktywność fizyczna. Nie można więc uznać, że usługi dietetyka oferowane w siłowni są zwolnione z VAT jak usługi medyczne.
Wyrok dotyczył spółki portugalskiej, ale ze względu na harmonizację przepisów o VAT, ma znaczenie także dla przedsiębiorców z naszego kraju.