Dziś mija termin na złożenie do urzędu skarbowego PIT-28 za 2020 r.

To drugi rok z rzędu, kiedy podatnicy mają więcej czasu na rozliczenie się z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przed dwoma laty termin upływał już z końcem stycznia. Teraz jest do końca lutego, a w tym roku – ze względu na to, że 28 lutego wypadł w niedzielę – upływa ostatecznie 1 marca.
Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych płaci ponad 1,3 mln podatników. Należy się spodziewać, że po zmianach, które weszły w życie z początkiem roku i polegały na likwidacji wielu ograniczeń, ta forma opodatkowania stanie się jeszcze bardziej powszechna.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, skarbówka wypełniła zeznanie PIT-28 w ramach usługi Twój e-PIT tylko nielicznym ryczałtowcom. Są to podatnicy, którzy w zeszłym roku nie prowadzili działalności gospodarczej, czyli którzy uzyskali przychody m.in. z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.
Trzeba samemu
Podatnicy, którzy mogą i postanowili skorzystać z usługi Twój e-PIT, muszą pamiętać, że wypełniony przez skarbówkę PIT-28 trzeba zaakceptować i wysłać. Nie mogą liczyć na to, że stanie się to automatycznie z upływem terminu na rozliczenie, tak jak np. w przypadku PIT-37 (to zeznanie uważa się za wysłane z upływem 30 kwietnia). Podatnik może też przesłać samodzielnie wypełnione zeznanie – papierowo lub elektronicznie.
Podatnicy prowadzący biznes muszą rozliczyć się z ryczałtu w pełni samodzielnie. Również w kolejnych latach nie będą mogli liczyć na to, że zeznanie wypełni im fiskus. Pisaliśmy o tym w artykule „Przedsiębiorcy definitywnie wykluczeni z Twojego e-PIT” (DGP nr 28/2021).
Mogą w tym celu skorzystać przykładowo z systemu e-Deklaracje, udostępnionego na stronie Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl). Jest tam zamieszczony także formularz PIT-28 w wersji 23, który jest właściwy do rozliczenia przychodów za 2020 r.
Co można odliczyć
Ryczałt wyklucza co do zasady wspólne rozliczenie z małżonkiem oraz preferencję przewidzianą dla samotnych rodziców. Ryczałtowcy nie mogą też skorzystać z ulgi na dzieci.
Mają natomiast prawo odliczyć od przychodu:
  • składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • straty z działalności gospodarczej,
  • kwoty darowizn przekazanych m.in. na cele: pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa (krew i jej składniki), przeciwdziałania COVID-19,
  • ulgi: rehabilitacyjną, na internet, termomodernizacyjną, z tytułu wpłaty na IKZE, abolicyjną, mieszkaniową na prawach nabytych (np. ulgę odsetkową).
Podatnicy mogli też skorzystać w 2020 r. z ulgi na złe długi, którą muszą wykorzystać w załączniku do PIT-28.
Wszystkie odliczenia są możliwe, jeśli z tych samych tytułów podatnik nie dokonuje odliczeń od podatku na zasadach ogólnych (np. w PIT-37, PIT-36).
Wyliczony podatek obniża się w pierwszej kolejności o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Można też przekazać 1 proc. ryczałtu na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Zwrot nadpłaty
Wykazaną nadpłatę podatnik dostanie w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania elektronicznie lub w terminie trzech miesięcy, jeżeli PIT-28 został złożony papierowo.
Dodatkowo, jak wskazało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej, wprowadzono preferencyjny termin dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny. W tym przypadku można liczyć na zwrot już w ciągu 30 dni od dnia wpływu zeznania do urzędu skarbowego.
„Termin ten nie został uregulowany ustawowo, zatem jego przekroczenie nie powoduje obowiązku wypłaty oprocentowania” – podkreślił resort. Dopiero gdy nadpłata nie zostanie zwrócona w tym preferencyjnym terminie, obowiązują ustawowe terminy zwrotu: trzy miesiące (przy zeznaniach papierowych) i 45 dni (przy zeznaniach elektronicznych). ©℗
Załączniki do zeznania PIT-28
Podatnik musi dołączyć
• PIT-28/B – jeśli jest wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej,
• PIT/O – jeśli korzysta z ulgi np. na internet, rehabilitacyjnej,
• PIT/D – jeśli korzysta z ulg mieszkaniowych na prawach nabytych,
• PIT-2K – jeśli korzysta z ulgi odsetkowej na prawach nabytych (w pierwszym roku rozliczenia),
• PIT/WZR – jeśli korzysta z ulgi na złe długi.