Dziś mija termin na wybór formy opodatkowania na 2021 r. Nowością w stosunku do lat poprzednich jest zdecydowane rozszerzenie przez ustawodawcę prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie wszyscy podatnicy i biura rachunkowe zauważyli tę zmianę, a ma ona kolosalne znaczenie dla wielu osób, które dotychczas nie miały prawa do ryczałtu. Jest ona skutkiem nowelizacji z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123).
O wyborze ryczałtu należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Można to zrobić przez zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (formularz CEIDG-1).